Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2016-06-30 13:58:41 bieżący 20/2016 Novavis Spółka Akcyjna Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
2016-06-30 13:57:46 bieżący 19/2016 Novavis Spółka Akcyjna Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
2016-06-30 13:56:40 bieżący 18/2016 Novavis Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A. oraz uchwalenie przerwy w obradach
2016-06-30 13:31:20 bieżący 49/2016 EGB Investments Spółka Akcyjna Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu Rynku NewConnect.
2016-06-30 12:42:06 bieżący 30/2016 2C Partners Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu
2016-06-30 11:28:36 roczny 5/2016 IIF Spółka Akcyjna Raport roczny za okres 01.01.2015 – 31.12.2015
2016-06-30 10:37:06 roczny 15/2016 Medort Spółka Akcyjna Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015
2016-06-30 10:35:18 roczny 2/2016 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Raport Roczny Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej za 2015 rok
2016-06-30 09:23:24 bieżący 10/2016 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA Przejęcie przez Ministra właściwego do spraw gospodarki uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa wobec Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2016-06-30 08:57:14 roczny 2/2016 Hexa Bank Spółdzielczy Raport roczny Hexa Banku Spółdzielczego za 2015 rok

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-06-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 388 62
Wartość emisji 63,68 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-06-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KME0217 100,0000 182,0200
UNI0618 100,0000 174,7900
KRU0521 100,4800 158,3300