Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2016-09-30 23:19:00 półroczny 11/2016 MAK DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Raport półroczny za I półrocze 2016 roku
2016-09-30 22:21:28 bieżący 54/2016 GetBACK Spółka Akcyjna Wykup i przydział obligacji
2016-09-30 18:10:20 bieżący 16/2016 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA Podpisanie Umowy Przeniesienia Praw do Akcji pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o.o. a Jastrzębską Spółką Węglową
2016-09-30 17:33:36 półroczny 3/2016 Warszawski Bank Spółdzielczy Śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku
2016-09-30 17:27:57 półroczny 4/2016 Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Raport za I półrocze 2016 roku
2016-09-30 17:17:49 półroczny 9/2016 LINDORFF Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Lindorff S.A. za pierwsze półrocze 2016 roku
2016-09-30 17:14:47 półroczny 8/2016 LINDORFF Spółka Akcyjna Jednostkowy raport półroczny Spółki Lindorff S.A. za pierwsze półrocze 2016 roku
2016-09-30 17:12:44 półroczny 28/2016 Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. – Raport za I półrocze 2016 r.
2016-09-30 17:02:21 bieżący 26/2016 EUROCENT Spółka Akcyjna Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2016-09-30 16:58:32 bieżący 8/2016 HB Reavis Finance PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Announcement on Ratio of Financial Indebtedness to Consolidated Assets

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-09-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 389 60
Wartość emisji 63,69 3,31

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-09-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0321 104,2900 821,0800
GNB0221 80,0000 403,2100
BOS0724 100,5000 304,3600