Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-05-29 19:34:19 bieżący 8/2017 T-Bull Spółka Akcyjna Korekta raportu rocznego za 2016 r. – termin publikacji
2017-05-29 13:55:18 bieżący 14/2017 EGB Investments Spółka Akcyjna Powołanie członka Zarządu EGB Investments S.A.
2017-05-27 13:58:26 bieżący 11/2017 Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna Rezygnacja osoby zarządzającej
2017-05-26 17:19:44 bieżący 14/2017 Biogened Spółka Akcyjna Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119
2017-05-26 13:54:25 bieżący 13/2017 EGB Investments Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. na 22 czerwca 2017 roku.
2017-05-26 12:32:45 bieżący 8/2017 Victoria Dom Spółka Akcyjna Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii H
2017-05-26 10:21:08 bieżący 16/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku w związku z żądaniem akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku
2017-05-25 17:21:14 bieżący 13/2017 ABS Investment Spółka Akcyjna Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku Catalyst
2017-05-24 20:04:13 bieżący 15/2017 Admiral Boats Spółka Akcyjna Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016
2017-05-24 12:59:48 bieżący 12/2017 ABS Investment Spółka Akcyjna Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000