Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2016-08-25 20:40:02 półroczny 20/2016 Unidevelopment Spółka Akcyjna Raport nr 20/2016 - Skonsolidowany Raport Półroczny Unidevelopment S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku
2016-08-25 20:35:50 półroczny 19/2016 Unidevelopment Spółka Akcyjna Raport nr 19/2016 - Jednostkowy Raport Półroczny Unidevelopment S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku
2016-08-25 14:41:46 półroczny 3/2016 ESBANK Bank Spółdzielczy Raport półroczny ESBANKU Banku Spółdzielczego za I półrocze 2016r.
2016-08-25 08:16:28 półroczny 12/2016 Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016
2016-08-25 08:06:06 półroczny 3/2016 Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim Raport półroczny za 2016 rok
2016-08-24 22:54:43 bieżący 36/2016 PROPERTY LEASE FUND Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 września 2016 r.
2016-08-24 21:11:50 półroczny 7/2016 Multimedia Polska Spółka Akcyjna Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny Grupy Multimedia Polska za pierwszych sześć miesięcy roku 2016
2016-08-24 17:29:49 bieżący 20/2016 GTB Metropolis Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ EMITENTA
2016-08-24 15:08:50 półroczny 13/2016 Mikrokasa Spółka Akcyjna Raport półroczny za I półrocze 2016 r.
2016-08-24 14:49:07 półroczny 4/2016 Hussar Gruppa Spółka Akcyjna Raport półroczny Hussar Gruppa S.A. za pierwszą połowę 2016 roku

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-08-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 394 62
Wartość emisji 63,97 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-08-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
CPS0721 101,5900 0,0000
KLN0217 100,5500 0,0000
GNB0819 90,0000 0,0000