Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-03-24 16:49:03 bieżący 24/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Przydział obligacji
2017-03-24 14:25:31 bieżący 1/2017 GTB Metropolis Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Harmonogram przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w roku 2017
2017-03-24 13:37:34 roczny 5/2017 Bank Pocztowy Spółka Akcyjna Jednostkowy raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2016 r.
2017-03-24 13:33:14 roczny 4/2017 Bank Pocztowy Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2016 r.
2017-03-24 12:16:25 roczny 3/2017 Kredyt Inkaso i Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Jednostkowy raport roczny za rok 2016
2017-03-24 09:55:07 roczny 2/2017 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Raport roczny Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku
2017-03-23 22:25:30 roczny 2/2017 Florsen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Raport roczny za rok 2016.
2017-03-23 12:49:10 bieżący 23/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Wykup obligacji
2017-03-22 21:27:28 bieżący 22/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Przydział obligacji
2017-03-22 15:24:04 bieżący 3/2017 Bank Pocztowy Spółka Akcyjna Druga zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100