Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2016-10-25 15:45:37 bieżący 25/2016 Summa Linguae Spółka Akcyjna Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
2016-10-24 18:10:59 bieżący 10/2016 LINDORFF Spółka Akcyjna Zawiadomienie o planowanym częściowym przedterminowym wykupie obligacji serii C
2016-10-24 12:05:11 bieżący 25/2016 Robinson Europe Spółka Akcyjna Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
2016-10-21 19:33:33 bieżący 29/2016 Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa Ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym prokurenta samoistnego spółki dominującej
2016-10-21 17:18:03 bieżący 11/2016 Kredyt Inkaso i Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Odsilenie Rachunku Celowego
2016-10-20 16:48:12 bieżący 5/2016 Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Komunikat
2016-10-19 11:53:42 bieżący 25/2016 GC Investment Spółka Akcyjna w upadłości układowej Stanowisko Spółki w sprawie wniosku o przekształcenie.
2016-10-18 22:14:11 bieżący 8/2016 Multimedia Polska Spółka Akcyjna Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji
2016-10-18 17:24:31 bieżący 24/2016 Summa Linguae Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae S.A.
2016-10-18 17:16:19 bieżący 23/2016 Summa Linguae Spółka Akcyjna Powołanie Członka Rady Nadzorczej Summa Linguae S.A.

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-10-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 405 59
Wartość emisji 65,21 3,31

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-10-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENA0220 100,0000 2 011,2800
ECH0418 101,5000 475,7400
KRU0521 100,6200 370,9600