Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-01-16 21:03:55 bieżący 4/2017 Kleba Invest Spółka Akcyjna Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii W Spółki Kleba Invest S.A.
2017-01-16 16:17:12 bieżący 2/2017 EGB Investments Spółka Akcyjna Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments.
2017-01-16 12:57:52 bieżący 1/2017 Bank Spółdzielczy w Limanowej Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017
2017-01-15 22:54:58 bieżący 1/2017 Admiral Boats Spółka Akcyjna Raport miesięczny ADMIRAL BOATS S.A. za listopad 2016
2017-01-13 17:00:24 bieżący 2/2017 Novavis Spółka Akcyjna Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2016 r.
2017-01-13 16:30:31 bieżący 3/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Przydział obligacji
2017-01-13 15:34:23 bieżący 2/2017 Marka Spółka Akcyjna Odpowiedź na pytania Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2017-01-13 14:42:14 bieżący 1/2017 Griffin Real Estate Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
2017-01-13 14:18:52 bieżący 2/2017 Summa Linguae Spółka Akcyjna Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.
2017-01-13 14:12:02 bieżący 1/2017 Summa Linguae Spółka Akcyjna Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-01-17
  Firmy Samorządy
Liczba serii 398 59
Wartość emisji 63,96 3,30

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-01-17
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
VOX0718 101,0000 35,3500
GNB0819 95,4500 33,1600
BST0820 98,7000 29,0400