Notowania

Stan rynku


Data: 2017-04-28

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 131 20 19 1 171
Liczba serii 425 35 63 31 554
Wartość emisji (mld PLN) 66,82 0,60 3,57 601,38 672,37

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 12 - - 1 13
Liczba serii 37 - - 11 48
Wartość emisji (mld EUR) 3,21 0,00 0,00 12,68 15,89


* wraz z listami zastawnymi

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000