Notowania

Stan rynku


Data: 2017-06-29

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 125 20 19 1 165
Liczba serii 412 35 63 31 541
Wartość emisji (mld PLN) 63,34 0,60 3,57 607,70 675,21

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 13 - - 1 14
Liczba serii 40 - - 10 50
Wartość emisji (mld EUR) 3,74 0,00 0,00 12,68 16,42


* wraz z listami zastawnymi

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 138,3900
VTD0919 100,0000 131,2400