Notowania

Stan rynku


Data: 2017-01-17

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 130 21 18 1 170
Liczba serii 398 36 59 32 525
Wartość emisji (mld PLN) 63,96 0,60 3,30 582,20 650,06

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 13 - - 1 14
Liczba serii 33 - - 9 42
Wartość emisji (mld EUR) 3,17 0,00 0,00 11,18 14,35


* wraz z listami zastawnymi

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-01-17
  Firmy Samorządy
Liczba serii 398 59
Wartość emisji 63,96 3,30

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-01-17
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0819 95,4500 33,1600
BST0820 98,7000 29,0400
GNB0318 98,4000 20,0300