Notowania

Stan rynku


Data: 2017-02-24

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 129 21 18 1 169
Liczba serii 402 36 60 32 530
Wartość emisji (mld PLN) 65,69 0,60 3,32 593,44 663,05

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 12 - - 1 13
Liczba serii 33 - - 9 42
Wartość emisji (mld EUR) 3,19 0,00 0,00 11,18 14,37


* wraz z listami zastawnymi

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-02-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 402 60
Wartość emisji 65,69 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-02-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PKN1117 100,5800 1 092,2900
GHI1220 100,0000 525,2100
KRU1221 100,8200 505,3100