Notowania

Szczególne oznaczenia instrumentów finansowych

Lista instrumentów notowanych na Catalyst oznaczonych w sposób szczególny:

Lp. Emitent Oznaczenie
1 KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI /9
2 DAYLI POLSKA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI /9
3 „PROPERTY LEASE FUND S.A. W RESTRUKTURYZACJI /7
4 „ACTION S.A. W RESTRUKTURYZACJI /9
5 LZMO S.A. W RESTRUKTURYZACJI /9
6 POLBRAND SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI /9


Objaśnienia szczególnych oznaczeń instrumentów finansowych:

/1    - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2    - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3    - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4    - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5    - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6    - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7    - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8    - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9    - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10   - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu
/11   - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12   - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu
o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,6900 0,0000
CPS0721 102,7900 0,0000
CTG0417 97,0000 0,0000