Notowania obligacji skarbowych - dane opóźnione o 15 min.

Pełna wersja notowań

Obligacje skarbowe (PLN)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. zł)
SKARB PAŃSTWA
BS RR
  2015-07-07 101,2500 - -
GPW RR
  2017-03-29 99,2400 26 26,38
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-29 92,4000 5435 5 114,61
BS RR
  2016-11-15 90,1500 - -
GPW RR
  2017-03-29 91,0000 1016 941,96
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-29 102,2000 186 194,29
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-29 108,1600 327 361,75
BS RR
  2015-03-03 117,5200 - -
GPW RR
  2017-03-29 109,0600 71 79,00
BS RR
  2015-04-24 121,1500 - -
GPW RR
  2017-03-29 112,7500 66 76,04
BS RR
  2015-04-24 112,2000 - -
GPW RR
  2017-03-29 104,5000 232 247,59
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2015-05-21 113,0000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-27 96,0500 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-22 99,3700 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-28 97,2000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-02-03 100,7200 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-24 102,2800 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-29 97,4700 78 77,11
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-24 97,5000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-24 96,8000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-29 100,8100 114 116,82
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-16 102,2000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-29 96,0000 102 99,14
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-21 92,8100 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-14 120,0000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-20 124,0000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-23 114,3000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-21 100,2500 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-21 100,1000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-20 99,9500 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-29 98,8300 1 0,99
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-29 96,0300 132 127,22
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-29 94,3000 25 23,66
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-03-23 97,4000 P - -

Obligacje skarbowe (EUR)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. EUR)
SKARB PAŃSTWA
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2016-04-12 103,0000 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2016-08-05 101,4000 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2015-09-17 99,6800 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -

i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot


Drukuj