Notowania obligacji skarbowych - dane opóźnione o 15 min.

Pełna wersja notowań

Obligacje skarbowe (PLN)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. zł)
SKARB PAŃSTWA
BS RR
  2015-07-07 101,2500 - -
GPW RR
  09:41:47 101,0100 3 3,11
BS RR
  - - - -
GPW RR
  11:18:24 94,5500 1000 966,73
BS RR
  2016-11-15 90,1500 - -
GPW RR
  09:00:38 94,0000 4 3,84
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-26 101,4500 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  14:31:39 108,0100 14 15,58
BS RR
  2015-03-03 117,5200 - -
GPW RR
  2017-05-24 109,5000 - -
BS RR
  2015-04-24 121,1500 - -
GPW RR
  2017-05-26 112,9000 - -
BS RR
  2015-04-24 112,2000 - -
GPW RR
  2017-05-26 106,2300 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-18 108,0000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  17:00:00 96,7000 156 150,79
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-25 99,7600 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  15:49:39 97,7000 61 59,52
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-25 102,1000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-19 98,1000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  16:34:26 98,1000 16 15,73
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-26 98,1000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  15:20:20 100,7000 9 9,25
BS RR
  - - - -
GPW RR
  16:26:52 102,6100 53 55,85
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-04-24 96,2100 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  09:00:00 95,3000 4 3,82
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-11 123,0000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-18 136,8000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-10 114,3200 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-25 100,1000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-15 100,1500 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-15 100,0000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-26 99,0000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2017-05-26 96,8000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  13:12:40 95,7000 60 57,80
BS RR
  - - - -
GPW RR
  16:03:18 98,0000 2 1,96

Obligacje skarbowe (EUR)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. EUR)
SKARB PAŃSTWA
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2016-04-12 103,0000 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2016-08-05 101,4000 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2015-09-17 99,6800 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2017-04-06 94,4000 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -

i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot


Drukuj