Notowania

Notowania obligacji korporacyjnych - dane opóźnione o 15 min.

Pełna wersja notowań

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. zł)
XSYSTEM
GPW ASO
  2017-04-24 101,0000 - -
WARIMPEX
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  15:18:19 100,0000 1 506,31
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
WORK SERVICE
GPW ASO
  2017-04-21 101,2900 - -
BS ASO
  - - - -
WB ELECTRONICS
BS ASO
  2017-01-18 100,0000 - -
VANTAGE DEVELOPMENT
GPW ASO
  2017-04-10 102,3900 - -
GPW ASO
  11:19:05 101,7000 10 10,26
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-29 100,1500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  14:38:00 100,5000 306 31,58
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  17:00:00 100,6900 163 16,43
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-04 101,4600 - -
BS ASO
  - - - -
VOXEL
GPW ASO
  2017-04-18 102,4200 - -
GPW ASO
  2017-04-24 100,3000 - -
VINDEXUS
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
UNIBEP
GPW ASO
  2017-04-21 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-11 100,0000 - -
BS ASO
  2016-08-08 100,5000 - -
UNIFIED FACTORY
GPW ASO
  2017-03-30 103,0000 - -
BS ASO
  - - - -
TAURON POLSKA ENERGIA
BS ASO
  2017-04-24 100,4500 - -
Torpol Spółka Akcyjna
BS ASO
  2017-03-24 99,0000 - -
T-BULL
GPW ASO
  2017-04-12 100,5000 - -
Summa Linguae Spółka Akcyjna
GPW ASO
Z 2017-04-11 100,6000 - -
SMS KREDYT HOLDING
GPW ASO
  2017-04-20 101,4000 - -
SYGNITY
BS ASO
  2016-03-18 100,0000 P - -
SAF
GPW ASO
  2017-04-12 100,6500 - -
GPW ASO
  2017-04-25 101,0000 - -
RONSON EUROPE
GPW ASO
  2017-01-31 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-25 100,5000 - -
GPW ASO
  2017-04-24 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-21 100,2500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2016-09-06 100,0000 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-25 100,0100 - -
BS ASO
  2014-02-25 100,7000 - -
GPW ASO
  2017-04-18 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2016-08-08 100,0500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-14 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-19 101,1000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-19 101,4900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
ROBYG
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2016-02-19 101,0000 - -
GPW ASO
  2017-03-16 101,0000 - -
BS ASO
  2016-10-21 101,0000 - -
GPW ASO
  2017-03-20 100,9000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-23 100,4000 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-02-10 101,4900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-24 101,4900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-21 102,0000 - -
BS ASO
  - - - -
ROBINSON EUROPE
GPW ASO
  2017-02-27 100,0000 - -
RAIFFEISEN BANK POLSKA
BS ASO
  2016-12-09 100,1500 - -
PRAGMA INKASO
GPW ASO
  2017-04-18 101,5000 - -
PRAGMA FAKTORING
GPW ASO
  2017-04-21 101,5000 - -
GPW ASO
  2017-04-25 100,9900 - -
POZBUD T&R
GPW ASO
  2017-04-13 98,0000 - -
POLNORD
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  16:46:11 99,7500 1530 153,26
GPW ASO
  2017-04-24 100,6700 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-25 100,1800 - -
BS ASO
  - - - -
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
BS ASO
  2017-03-13 100,8000 - -
PKN ORLEN
GPW RR
  N 2017-04-24 100,3000 - -
GPW RR
  N 11:42:30 100,0000 500 50,66
GPW RR
  N 09:30:36 100,0000 419 42,47
GPW RR
  N 2017-04-20 106,6000 - -
GPW RR
  N 2017-04-25 100,5000 - -
BS ASO
  2016-08-24 101,5600 - -
GPW RR
  N 12:49:43 100,2500 P 8399 853,82
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA
GPW ASO
  2017-03-13 100,9000 - -
BS ASO
  - - - -
PGNiG
BS ASO
  2017-04-05 100,2000 - -
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA
GPW ASO
  15:39:01 100,1500 54 55,09
BS ASO
  2016-02-25 100,5000 - -
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
GPW ASO
  2016-06-17 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
PAGED
BS ASO
  - - - -
PCC Exol Spółka Akcyjna
GPW RR
  2017-04-20 101,2000 - -
GPW RR
  16:32:32 100,8000 191 19,32
PCC ROKITA
GPW RR
  2017-04-24 99,9100 - -
GPW RR
  2017-04-25 101,4500 - -
GPW RR
  2017-04-25 99,8600 - -
GPW RR
  15:59:44 100,6000 167 16,88
GPW RR
  12:41:08 100,1300 700 70,75
GPW RR
  2017-04-19 100,0500 - -
GPW RR
  15:22:42 100,2500 98 9,82
GPW RR
  2017-04-24 101,8300 - -
PBG
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
POLBRAND
GPW ASO
  2017-03-31 88,8800 - -
OT LOGISTICS
GPW ASO
  2017-04-25 99,7500 - -
BS ASO
  2016-12-07 100,0500 - -
GPW ASO
  09:58:25 100,0000 10 10,10
ORBIS
GPW ASO
  2017-03-10 101,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-01-10 101,2000 - -
BS ASO
  - - - -
NICKEL DEVELOPMENT
GPW ASO
  2017-04-24 100,4000 - -
BS ASO
  - - - -
MW TRADE
GPW ASO
  2017-04-18 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-18 99,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-11 101,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:01:49 99,9000 18 18,14
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-25 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
MARVIPOL
GPW ASO
  2017-04-20 99,9200 - -
BS ASO
  - - - -
MURAPOL
GPW ASO
  2017-03-20 101,6000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-31 101,1000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  14:25:49 100,7000 680 68,49
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-25 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
MULTIMEDIA POLSKA
GPW ASO
Z 2017-04-11 100,6100 - -
BS ASO
  2016-10-19 101,0000 - -
MIKROKASA
GPW ASO
  2017-03-27 100,6500 - -
GPW ASO
  15:16:23 99,9000 8 8,06
GPW ASO
  2017-04-18 99,9000 - -
GPW ASO
  2016-12-13 100,1000 - -
BANK MILLENNIUM
GPW ASO
  2016-12-09 101,5000 - -
BS ASO
  - - - -
MEDORT
GPW ASO
  16:37:08 99,9600 6 5,94
BS ASO
  2016-10-07 100,2000 - -
Medicalgorithmics Spółka Akcyjna
GPW ASO
  2017-04-19 102,8700 - -
MCI CAPITAL
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  15:56:52 100,5000 10 10,25
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-30 101,7000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-20 101,7500 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
mBANK
GPW ASO
  15:57:41 102,1500 1 103,58
BS ASO
  2016-08-05 100,0000 - -
GPW ASO
  2017-03-17 101,8500 - -
BS ASO
  2016-12-09 100,6000 - -
MAGELLAN
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
LZMO
GPW ASO
  2017-03-01 63,6400 - -
LOKUM DEWELOPER
GPW ASO
Z 2017-01-23 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  10:12:11 100,5500 1 1,01
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-02-08 101,5000 - -
BS ASO
  - - - -
LC CORP
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2016-05-20 102,0000 - -
BS ASO
  2016-07-12 100,0000 - -
GPW ASO
  17:00:00 100,0500 50 51,25
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2016-07-29 100,0500 - -
KRUK
GPW RR
  2017-04-25 100,5400 - -
GPW ASO
  10:36:56 100,7000 20 20,31
GPW ASO
  2017-04-19 103,2000 - -
GPW RR
  2017-04-13 101,4000 - -
GPW ASO
  2017-04-18 100,8700 - -
GPW RR
  2017-04-19 100,2000 - -
GPW ASO
  2017-03-13 102,0000 - -
GPW ASO
  2017-04-24 101,5000 - -
GPW ASO
  2017-04-03 102,7000 - -
GPW RR
  2017-04-25 100,7000 - -
GPW ASO
  2017-03-08 104,1000 - -
GPW ASO
  2017-04-20 100,1200 - -
GPW RR
  2017-04-24 100,0000 - -
GPW ASO
  2017-04-10 103,3000 - -
GPW ASO
  2017-02-09 106,0000 - -
GPW ASO
  2017-03-28 103,2900 - -
GPW RR
  2017-04-25 100,5100 - -
GPW ASO
  2017-04-05 100,3000 - -
GPW ASO
  2017-03-29 102,0000 - -
GPW RR
  15:34:55 100,5000 19 1,92
GPW RR
  17:00:00 100,8900 1455 147,39
KERDOS GROUP
GPW ASO
Z 2016-02-19 20,0500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
Z 2015-10-01 91,3900 - -
KREDYT INKASO
GPW ASO
  2017-03-27 101,6700 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2015-10-15 100,8000 - -
BS ASO
  2015-10-22 102,2000 - -
GPW ASO
  2017-04-20 103,5000 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2017-03-23 101,0000 - -
KANCELARIA MEDIUS
GPW ASO
  2016-11-15 102,4200 - -
GPW ASO
  2017-04-25 101,0000 - -
GPW ASO
  2017-03-09 100,0000 - -
GPW ASO
  2017-04-24 101,3700 - -
KLON
GPW ASO
  2017-04-04 103,0000 - -
KREDYT INKASO I NS FIZ
BS ASO
  2016-11-03 100,0000 - -
ZM HENRYK KANIA
GPW ASO
  11:30:06 101,0000 31 31,69
GPW ASO
  14:23:56 100,1900 17 17,14
GPW ASO
  16:49:18 100,0000 10 10,09
J.W. CONSTRUCTION HOLDING
GPW ASO
  2017-04-24 100,0100 - -
BS ASO
  - - - -
Bank Gospodarstwa Krajowego
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2017-02-28 112,2000 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2017-04-24 106,3000 - -
BS RR
  N - - - -
BS ASO
  2016-03-03 100,0500 - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-12-17 100,3500 - -
INTEGER.PL
BS ASO
  2016-06-06 96,0000 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-01-12 91,0000 - -
BS ASO
  - - - -
IPF INVESTMENTS POLSKA
GPW ASO
  13:09:37 86,5000 26 23,12
BS ASO
  2016-10-14 99,2000 - -
INVISTA
GPW ASO
  2017-03-31 101,0000 - -
INDOS
GPW ASO
  2017-04-25 100,4900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:27:41 100,9900 2 2,02
ING BANK ŚLĄSKI
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-07-18 100,0000 - -
IIF
GPW ASO
Z 2017-04-13 101,0000 - -
i2 Development Spółka Akcyjna
GPW ASO
  15:05:50 99,9900 6 6,00
BS ASO
  - - - -
HUSSAR GRUPPA
GPW ASO
  14:17:52 99,0200 5 5,03
HB REAVIS FINANCE PL 2
GPW ASO
  11:20:23 101,4000 66 67,05
BS ASO
  - - - -
HB REAVIS FINANCE PL
BS ASO
  2016-12-19 100,0000 - -
GTC
BS ASO
  2015-12-28 101,0000 - -
GPW ASO
  2017-04-19 104,0000 - -
BS ASO
  2015-10-02 101,0000 - -
GTB METROPOLIS NIERUCHOMOŚCI
GPW ASO
  2017-04-19 97,0000 - -
GPW
GPW ASO
  17:00:00 102,4400 10 1,02
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  17:00:00 101,1900 91 9,27
BS RR
  - - - -
GETIN NOBLE BANK
GPW ASO
  2017-04-24 100,3000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:08:09 92,5000 55 51,71
GPW ASO
  2017-04-24 100,1900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-30 99,5000 - -
GPW ASO
  09:00:00 99,0000 5 5,05
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-21 98,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-20 94,9000 - -
GPW ASO
  17:00:00 96,2000 11 10,78
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-21 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  13:36:55 93,9000 11 10,33
GPW ASO
  2017-04-19 97,3900 - -
GPW ASO
  13:30:14 93,9000 14 13,18
GPW ASO
  15:49:42 97,6100 45 43,99
GPW ASO
  2017-04-20 100,0700 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-25 97,0000 - -
GPW ASO
  2017-04-25 99,7000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-25 101,5900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-25 93,9300 - -
GPW ASO
  12:42:43 97,1200 9 8,82
GPW ASO
  2017-02-13 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-27 101,2200 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-25 93,9600 - -
GPW ASO
  2017-04-25 94,0000 - -
GPW ASO
  2017-03-16 100,0000 - -
BS ASO
  2014-12-19 101,5000 - -
GPW ASO
  2017-02-23 99,2600 - -
BS ASO
  2015-06-10 100,2400 P - -
GPW ASO
  2017-04-21 101,6800 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  15:01:52 99,2400 29 29,44
GPW ASO
  13:48:29 101,7000 5 5,08
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  11:50:28 92,0000 30 27,72
GPW ASO
  2017-04-20 94,0100 - -
GPW ASO
  2017-04-24 100,0000 - -
GPW ASO
  2017-04-13 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  10:38:25 93,0000 1 0,94
GPW ASO
  16:35:30 94,0000 18 17,02
GPW ASO
  16:15:14 99,7800 9 9,03
GPW ASO
  14:11:33 92,9300 58 54,12
GPW ASO
  2017-04-21 94,8000 - -
GPW ASO
  15:48:13 99,9100 15 15,13
GPW ASO
  2017-04-12 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GHELAMCO INVEST
GPW ASO
  2017-04-20 101,0000 - -
BS ASO
  2016-11-09 100,5000 - -
GPW ASO
  2017-03-31 100,9200 - -
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  17:00:00 100,0000 706 70,92
GPW RR
  2017-04-20 100,2600 - -
GPW RR
  16:47:41 100,0100 612 62,22
GPW ASO
  2017-04-25 100,5500 - -
BS ASO
  2015-07-03 100,0000 - -
GPW RR
  15:30:57 100,3800 7 0,72
GPW RR
  15:02:01 100,0100 44 4,42
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  2017-04-21 99,7000 - -
GPW RR
  13:30:23 100,1800 320 32,13
GPW ASO
  2017-02-02 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  14:22:55 99,9600 70 7,00
GPW RR
  2017-04-24 99,9900 - -
GPW ASO
  2017-03-28 102,2000 - -
BS ASO
  2016-09-07 102,0000 - -
GPW RR
  2017-04-13 100,5300 - -
GPW ASO
  2017-02-03 102,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  12:01:11 101,1500 7 7,08
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  12:11:11 99,9000 2173 218,70
GPW ASO
  2017-04-11 101,2000 - -
BS ASO
  2016-06-17 101,5000 - -
GPW ASO
  2016-10-12 101,9500 - -
BS ASO
  2015-11-17 102,1000 - -
GPW RR
  15:31:45 100,4000 200 20,50
GRIFFIN REAL ESTATE INVEST
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GEO. MIESZKANIE I DOM
GPW ASO
  2017-04-25 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GETBACK
GPW ASO
  09:03:20 100,0500 13 13,14
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-24 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  10:45:28 101,4900 6 6,13
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  15:22:35 100,5000 30 3,04
GPW ASO
  2017-04-25 101,2900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  15:27:13 100,1000 9 9,06
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-11 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-20 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  09:07:12 100,0000 10 10,09
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-06 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-21 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-23 99,7000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  10:48:00 100,2700 1 1,00
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2016-08-29 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-12 100,3000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-29 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
FERRATUM CAPITAL POLAND
GPW ASO
  2017-04-18 99,8900 - -
FAMUR
GPW ASO
  2017-04-13 103,4500 - -
BS ASO
  - - - -
FLORSEN
GPW ASO
  2016-01-25 100,5000 - -
GPW ASO
  2016-04-25 100,5000 - -
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA SKA
GPW ASO
  2017-03-31 101,0900 - -
FAST FINANCE
GPW ASO
  2017-04-21 96,0000 - -
EVEREST CAPITAL
GPW ASO
  2017-03-23 97,2000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-07 99,9000 - -
BS ASO
  - - - -
EUROCASH
BS ASO
  2014-12-17 97,5000 - -
EUROCENT
GPW ASO
  2017-04-25 98,5400 - -
GPW ASO
  2017-04-24 99,9700 - -
ERBUD
GPW ASO
  2017-03-29 101,5000 - -
ENERGA
BS RR
  N 2016-06-24 102,8500 - -
ENEA
BS ASO
  2016-10-25 100,0000 - -
ELEMENTAL HOLDING
BS ASO
  2016-09-14 99,0000 - -
BS ASO
  2016-01-13 98,5000 P - -
ELZAB
BS ASO
  2016-05-20 100,0000 - -
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
GPW RR
  N 2017-04-06 95,5000 - -
GPW RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2017-04-19 99,0000 - -
EGB INVESTMENTS
GPW ASO
  2017-02-22 101,5000 - -
GPW ASO
  2017-01-26 103,0000 - -
GPW ASO
  2016-10-11 101,9000 - -
GPW ASO
  2017-03-17 101,5000 - -
ECHO INVESTMENT
GPW ASO
  2017-03-21 100,8000 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2017-04-05 100,9800 - -
BS ASO
  2016-06-10 100,7500 - -
GPW RR
  16:49:39 101,0000 5114 517,08
GPW RR
  2017-04-21 100,8100 - -
BS ASO
  2016-07-18 100,5000 P - -
DEVELOPRES
BS ASO
  2017-04-25 100,2000 - -
DOM DEVELOPMENT
GPW ASO
  2017-04-24 100,4800 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2016-06-21 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2016-05-31 101,5000 - -
DEKPOL
GPW ASO
  2017-04-25 100,7500 - -
BS ASO
  - - - -
CAPITAL SERVICE
GPW ASO
  2017-03-14 100,4800 - -
GPW ASO
  2017-04-05 98,7000 - -
CYFROWY POLSAT
GPW ASO
  14:04:22 103,2000 552 575,79
COMP
BS ASO
  2016-10-04 99,4000 - -
GPW ASO
  2017-04-24 97,0000 - -
BS ASO
  2016-08-08 100,5000 - -
CIECH
BS ASO
  2016-10-25 102,0000 - -
CHEMOSERVIS-DWORY
GPW ASO
  2017-04-13 104,4000 - -
CCC
BS ASO
  2017-02-27 100,4500 - -
CAPITAL PARK
GPW ASO
  09:37:42 100,1500 150 15,11
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:04:20 100,4500 112 11,33
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-10 103,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-25 100,8000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:01:31 100,1500 412 42,38
BS ASO
  2014-08-07 100,0000 - -
GPW ASO
  17:00:00 101,0000 116 11,74
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  09:06:28 101,2000 214 21,80
BS ASO
  - - - -
BZ WBK
GPW ASO
  2017-04-25 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-09 101,0000 - -
BS ASO
  2016-05-19 100,5500 - -
BEST
GPW RR
  2017-04-21 100,0200 - -
GPW ASO
  2017-04-25 100,0000 - -
GPW RR
  12:00:14 100,5700 35 3,52
GPW RR
  2017-04-25 100,0000 - -
GPW RR
  11:02:11 100,3900 20 2,04
GPW RR
  2017-04-24 100,4300 - -
GPW ASO
  11:19:11 100,5000 2 0,20
GPW RR
  2017-04-21 100,0000 - -
GPW RR
  14:20:38 99,9900 50 5,00
GPW RR
  14:21:39 100,8700 360 36,29
GPW ASO
  2017-04-13 99,7000 - -
GPW RR
  2017-04-19 99,3000 - -
GPW RR
  10:08:59 100,2000 54 5,45
GPW ASO
  16:18:09 99,7500 9654 962,84
BEST II NS FIZ
GPW ASO
  2017-04-24 100,6000 - -
BS ASO
  - - - -
BRASTER
GPW ASO
  2017-04-25 102,9000 - -
BANK POCZTOWY
GPW ASO
  2017-03-31 110,0000 - -
GPW ASO
  17:00:00 104,0000 1244 131,59
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
BS ASO
  2017-04-10 100,2500 - -
BS ASO
  2016-09-07 100,0000 - -
BIOMED-LUBLIN
GPW ASO
  16:22:46 75,2500 8 0,55
BS ASO
  - - - -
BENEFIT SYSTEMS
GPW ASO
  2017-01-13 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-18 101,5000 - -
BS ASO
  - - - -
BBI DEVELOPMENT
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-06 102,2000 - -
BS ASO
  - - - -
ATAL
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2016-11-21 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
Arctic Paper S.A.
GPW ASO
  15:55:54 101,2000 2 2,04
BS ASO
  2016-12-20 100,0000 - -
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
BS ASO
  2015-08-20 101,5000 - -
ARCHICOM
GPW ASO
  2017-02-02 100,5000 - -
BS ASO
  2016-10-14 100,5000 - -
AOW FAKTORING
GPW ASO
  2017-04-24 101,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-02-03 100,1000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-13 103,4900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-07 102,7500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-20 100,1500 - -
BS ASO
  - - - -
AmRest Holdings SE
BS ASO
  2015-04-02 101,3700 - -
BS ASO
  2016-03-14 101,3800 - -
ALIOR BANK
GPW ASO
  2017-03-13 106,6500 - -
BS ASO
  2017-01-19 106,4000 - -
BS ASO
  2016-10-13 104,0000 - -
BS ASO
  2017-04-21 104,0000 - -
BS ASO
  2016-03-29 100,0000 - -
GPW RR
  14:19:36 105,5700 4 4,31
GPW RR
  15:06:39 106,1800 851 922,54
GPW ASO
  14:10:00 112,8500 1 11,29
GPW ASO
  2017-04-21 105,1100 - -
BS ASO
  2017-01-12 106,0500 - -
ABS INVESTMENT
GPW ASO
  2017-04-21 99,9900 - -
AMERICAN HEART OF POLAND
BS ASO
  2016-10-05 92,0000 - -
ADMIRAL BOATS
GPW ASO
  14:00:10 78,0000 5 4,01
ACTION
GPW ASO
  2017-04-25 23,0000 - -
BS ASO
  2015-06-26 100,2500 - -
AB
GPW ASO
  2017-03-13 99,2000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-13 98,0000 - -
BS ASO
  - - - -
2C PARTNERS
GPW ASO
  2017-04-21 98,8000 - -

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. EUR)
WARIMPEX
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
ZM ROPCZYCE
GPW ASO
  2016-10-10 100,0000 - -
PZU FINANCE AB
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
PKO FINANCE AB
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
ORLEN CAPITAL AB (PUBL)
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
MAGELLAN
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
KRUK
GPW ASO
  - - - -
GTC
GPW ASO
  2017-03-09 102,4000 - -
GPW ASO
  - - - -
GHELAMCO INVEST
GPW ASO
  2016-09-01 100,5000 - -
BS ASO
  2015-05-05 100,0000 - -

/1 obligacje notowane w systemie notowań jednolitych
i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot


Data: 2017-04-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 424 63
Wartość emisji 66,85 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,7500 962,8400
ALR0522 106,1800 922,5400
PK11117 100,2500 853,8200