Notowania

Notowania obligacji korporacyjnych - dane opóźnione o 15 min.

Pełna wersja notowań

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. zł)
ZM HENRYK KANIA
GPW ASO
  2017-05-26 100,5000 - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,1500 - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,7500 - -
XSYSTEM
GPW ASO
  2017-05-26 99,0000 - -
WORK SERVICE
GPW ASO
  2017-05-26 101,5600 - -
BS ASO
  - - - -
WB ELECTRONICS
BS ASO
  2017-01-18 100,0000 - -
WARIMPEX
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2017-04-28 99,5000 - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
VOXEL
GPW ASO
  2017-05-26 101,0000 - -
GPW ASO
Z 2017-04-28 99,7600 - -
VINDEXUS
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
VICTORIA DOM
GPW ASO
  2017-05-29 100,1000 5 5,02
VANTAGE DEVELOPMENT
GPW ASO
  2017-05-29 100,5200 600 61,39
GPW ASO
  2017-05-26 101,8500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-28 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,8100 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,4500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-23 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
UNIFIED FACTORY
GPW ASO
  2017-05-22 102,9000 - -
BS ASO
  - - - -
UNIBEP
GPW ASO
  2017-04-21 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-09 100,0000 - -
BS ASO
  2016-08-08 100,5000 - -
Torpol Spółka Akcyjna
BS ASO
  2017-03-24 99,0000 - -
TAURON POLSKA ENERGIA
BS ASO
  2017-04-24 100,4500 - -
SYGNITY
BS ASO
  2016-03-18 100,0000 P - -
SMS KREDYT HOLDING
GPW ASO
  2017-05-17 101,4000 - -
SAF
GPW ASO
  2017-05-26 100,8000 - -
GPW ASO
  2017-05-18 101,0000 - -
RONSON EUROPE
GPW ASO
  2017-01-31 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,4000 20 20,31
GPW ASO
  2017-05-26 100,4500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-25 100,8900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2016-09-06 100,0000 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-25 100,0100 - -
BS ASO
  2014-02-25 100,7000 - -
GPW ASO
  2017-05-24 100,9900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,7000 20 20,26
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-14 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-19 101,1000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 101,4400 240 24,82
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
ROBYG
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2016-02-19 101,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-22 101,0000 - -
BS ASO
  2016-10-21 101,0000 - -
GPW ASO
  2017-03-20 100,9000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-23 100,4000 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-10 106,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 101,5700 390 40,17
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-21 102,0000 - -
BS ASO
  - - - -
ROBINSON EUROPE
GPW ASO
  2017-05-23 100,0000 - -
RAIFFEISEN BANK POLSKA
BS ASO
  2016-12-09 100,1500 - -
PRAGMA INKASO
GPW ASO
  2017-04-18 101,5000 - -
GPW ASO
  2017-05-18 101,0000 - -
PRAGMA FAKTORING
GPW ASO
  2017-05-29 101,2200 55 5,57
GPW ASO
  2017-05-24 100,9500 - -
POZBUD T&R
GPW ASO
  2017-04-13 98,0000 - -
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
BS ASO
  2017-03-13 100,8000 - -
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA
GPW ASO
  2017-03-13 100,9000 - -
BS ASO
  - - - -
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA
GPW ASO
  2017-05-29 100,0000 123 123,10
BS ASO
  2016-02-25 100,5000 - -
POLNORD
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  2017-05-29 99,9000 30 3,02
GPW ASO
  2017-05-22 100,5900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-25 100,4500 - -
BS ASO
  - - - -
POLBRAND
GPW ASO
  2017-03-31 88,8800 - -
PKN ORLEN
GPW RR
  N 2017-05-29 100,3100 55 5,54
GPW RR
  N 2017-05-29 106,7700 26 2,79
GPW RR
  N 2017-05-29 100,4600 18 1,82
BS ASO
  2017-05-24 101,2000 - -
GPW RR
  N 2017-05-29 100,3000 35 3,52
PGNiG
BS ASO
  2017-04-05 100,2000 - -
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
GPW ASO
  2016-06-17 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
PCC ROKITA
GPW RR
  2017-05-29 100,0000 92 9,22
GPW RR
  2017-05-29 102,0000 232 23,83
GPW RR
  2017-05-29 100,0400 20 2,01
GPW RR
  2017-05-29 100,2000 1 0,10
GPW RR
  2017-05-29 100,1000 1122 112,58
GPW RR
  2017-05-29 100,3500 80 8,06
GPW RR
  2017-05-29 101,4500 69 7,05
PCC Exol Spółka Akcyjna
GPW RR
  2017-05-29 100,9500 1 0,10
GPW RR
  2017-05-29 100,2000 1 0,10
PBG
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
PAGED
BS ASO
  - - - -
OT LOGISTICS
GPW ASO
  2017-05-29 100,1100 63 63,35
BS ASO
  2016-12-07 100,0500 - -
GPW ASO
  2017-05-22 100,1500 - -
GPW ASO
  2017-05-25 101,8000 - -
BS ASO
  - - - -
ORBIS
GPW ASO
  2017-05-25 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-08 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
OEX S.A.
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
NICKEL DEVELOPMENT
GPW ASO
  2017-05-29 100,1900 25 2,51
BS ASO
  - - - -
MW TRADE
GPW ASO
  2017-05-29 100,0000 4 4,01
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-18 99,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-25 100,2000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-24 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-24 99,5000 - -
BS ASO
  - - - -
MURAPOL
GPW ASO
  2017-05-25 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,9000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,6000 281 28,42
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-23 101,1500 - -
BS ASO
  - - - -
MULTIMEDIA POLSKA
GPW ASO
  2017-04-11 100,6100 - -
BS ASO
  2016-10-19 101,0000 - -
MIKROKASA
GPW ASO
  2017-05-24 100,6500 - -
GPW ASO
  2017-05-29 99,9000 10 10,14
GPW ASO
  2017-04-18 99,9000 - -
MEDORT
GPW ASO
Z 2017-05-18 96,5000 - -
BS ASO
  2016-10-07 100,2000 - -
Medicalgorithmics Spółka Akcyjna
GPW ASO
  2017-05-29 102,1000 45 46,52
MCI CAPITAL
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-23 102,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-23 101,7500 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
mBANK
GPW ASO
  2017-05-29 101,4000 2 206,40
BS ASO
  2016-08-05 100,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-26 101,8000 - -
BS ASO
  2016-12-09 100,6000 - -
MARVIPOL
GPW ASO
  2017-05-18 100,6000 - -
BS ASO
  - - - -
MAGELLAN
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
LZMO
GPW ASO
  2017-03-01 63,6400 - -
LOKUM DEWELOPER
GPW ASO
  2017-05-18 100,5900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-02-08 101,5000 - -
BS ASO
  - - - -
LC CORP
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2016-05-20 102,0000 - -
BS ASO
  2016-07-12 100,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-29 101,0000 7 7,09
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2016-07-29 100,0500 - -
KRUK
GPW RR
  2017-05-29 100,9200 2 0,20
GPW ASO
  2017-05-18 101,9900 - -
GPW ASO
  2017-04-19 103,2000 - -
GPW RR
  2017-05-29 100,5200 1 0,10
GPW ASO
  2017-05-11 100,8700 - -
GPW RR
  2017-05-29 100,9200 178 17,97
GPW ASO
  2017-05-19 102,5000 - -
GPW ASO
  2017-04-24 101,5000 - -
GPW ASO
  2017-05-09 104,2000 - -
GPW RR
  2017-05-29 100,8000 44 4,47
GPW ASO
  2017-03-08 104,1000 - -
GPW ASO
  2017-05-26 102,2000 - -
GPW RR
  2017-05-29 100,2000 41 4,15
GPW ASO
  2017-04-10 103,3000 - -
GPW ASO
  2017-02-09 106,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-26 102,9300 - -
GPW RR
  2017-05-29 101,0400 3025 305,32
GPW ASO
  2017-03-29 102,0000 - -
GPW RR
  2017-05-29 100,8000 226 22,98
GPW RR
  2017-05-29 100,4600 648 65,66
KREDYT INKASO
GPW ASO
  2017-05-08 102,0000 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2015-10-15 100,8000 - -
BS ASO
  2015-10-22 102,2000 - -
GPW ASO
  2017-05-29 102,0000 10 10,45
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2017-05-08 100,8000 - -
KLON
GPW ASO
  2017-04-04 103,0000 - -
KERDOS GROUP
GPW ASO
Z 2016-02-19 20,0500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
Z 2015-10-01 91,3900 - -
KANCELARIA MEDIUS
GPW ASO
  2016-11-15 102,4200 - -
GPW ASO
  2017-05-29 101,0000 242 24,69
GPW ASO
  2017-05-29 101,5000 46 4,68
J.W. CONSTRUCTION HOLDING
GPW ASO
  2017-04-28 100,1000 - -
BS ASO
  - - - -
IPF INVESTMENTS POLSKA
GPW ASO
  2017-05-29 85,0000 8 6,86
BS ASO
  2016-10-14 99,2000 - -
INVISTA
GPW ASO
  2017-03-31 101,0000 - -
INTEGER.PL
BS ASO
  2016-06-06 96,0000 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
ING BANK ŚLĄSKI
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-07-18 100,0000 - -
INDOS
GPW ASO
  2017-05-29 100,2000 6 0,60
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,5800 - -
i2 Development Spółka Akcyjna
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 99,6000 - -
BS ASO
  - - - -
HB REAVIS FINANCE PL 2
GPW ASO
  2017-05-25 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
HB REAVIS FINANCE PL
BS ASO
  2016-12-19 100,0000 - -
GTC
BS ASO
  2015-12-28 101,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-25 104,0000 - -
BS ASO
  2015-10-02 101,0000 - -
GTB METROPOLIS NIERUCHOMOŚCI
GPW ASO
  2017-05-24 98,5000 - -
GRIFFIN REAL ESTATE INVEST
GPW ASO
Z - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW
GPW ASO
  2017-05-29 101,9400 2 0,20
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  2017-05-29 101,4800 2 0,20
BS RR
  - - - -
GHELAMCO INVEST
GPW ASO
  2017-04-20 101,0000 - -
BS ASO
  2016-11-09 100,5000 - -
GPW ASO
  2017-05-18 101,4900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  2017-05-26 100,3800 - -
GPW RR
  2017-05-19 100,2000 - -
GPW RR
  2017-05-29 99,9700 601 61,39
GPW ASO
  2017-05-17 101,3900 - -
BS ASO
  2015-07-03 100,0000 - -
GPW RR
  2017-05-29 100,4900 9 0,93
GPW RR
  2017-05-25 100,4000 - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  2017-05-26 100,2700 - -
GPW RR
  2017-05-29 100,3400 535 53,91
GPW ASO
  2017-05-15 100,7000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  2017-05-29 100,2000 30 3,02
GPW RR
  2017-05-26 100,5500 - -
GPW ASO
  2017-05-25 101,5000 - -
BS ASO
  2016-09-07 102,0000 - -
GPW RR
  2017-05-29 100,3900 42 4,32
GPW ASO
  2017-05-15 102,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-18 100,7500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,4900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  2017-05-29 100,0100 5000 505,04
GPW ASO
  2017-04-11 101,2000 - -
BS ASO
  2016-06-17 101,5000 - -
GPW ASO
  2016-10-12 101,9500 - -
BS ASO
  2015-11-17 102,1000 - -
GPW RR
  2017-05-29 100,4600 1100 112,50
GETIN NOBLE BANK
GPW ASO
  2017-05-29 101,0000 2 2,02
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 93,6000 2 1,87
GPW ASO
  2017-04-24 100,1900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-30 99,5000 - -
GPW ASO
  2017-05-29 99,8500 2 2,05
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 97,7000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 92,5000 93 87,92
GPW ASO
  2017-05-19 95,5000 P - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-25 100,7000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 93,5000 - -
GPW ASO
  2017-05-29 96,6000 30 29,04
GPW ASO
  2017-05-12 93,9700 - -
GPW ASO
  2017-05-25 96,1500 - -
GPW ASO
  2017-05-23 100,0100 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 97,0000 10 9,80
GPW ASO
  2017-05-26 99,5200 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,7000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-25 94,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-26 97,3000 - -
GPW ASO
  2017-02-13 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-22 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 93,5000 - -
GPW ASO
  2017-05-29 94,0000 4 3,76
GPW ASO
  2017-05-26 101,0000 - -
BS ASO
  2014-12-19 101,5000 - -
GPW ASO
  2017-05-29 99,3300 1 10,08
BS ASO
  2015-06-10 100,2400 P - -
GPW ASO
  2017-05-29 101,0000 2 2,02
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-24 100,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-19 101,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 92,2000 80 74,44
GPW ASO
  2017-05-10 95,9900 - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,0000 14 14,07
GPW ASO
  2017-05-26 101,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 92,5000 - -
GPW ASO
  2017-05-29 94,8400 1 0,96
GPW ASO
  2017-05-29 100,0000 194 195,97
GPW ASO
  2017-05-26 93,9000 - -
GPW ASO
  2017-05-25 93,9200 - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,0000 27 27,38
GPW ASO
  2017-04-12 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GETBACK
GPW ASO
  2017-05-26 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,2000 34 34,09
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-24 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-23 101,4900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,5000 - -
GPW ASO
  2017-05-23 102,5900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,0000 51 51,53
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  2017-05-29 100,7100 471 47,71
GPW ASO
  2017-05-29 100,0000 100 100,22
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,0000 9 9,11
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-05 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-18 100,8800 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 101,1800 5 5,06
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-08 101,2000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-28 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,5000 40 40,11
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-11 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,0000 10 10,11
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2016-08-29 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 99,8000 102 102,90
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,1000 - -
BS ASO
  - - - -
GEO. MIESZKANIE I DOM
GPW ASO
  2017-05-29 100,0000 2 0,19
BS ASO
  - - - -
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA SKA
GPW ASO
  2017-05-26 99,5000 - -
FLORSEN
GPW ASO
  2016-01-25 100,5000 - -
GPW ASO
  2016-04-25 100,5000 - -
FAST FINANCE
GPW ASO
  2017-05-29 82,5000 95 80,00
FAMUR
GPW ASO
  2017-05-05 103,4000 - -
BS ASO
  - - - -
EVEREST CAPITAL
GPW ASO
  2017-05-26 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-18 99,8000 - -
BS ASO
  - - - -
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
GPW RR
  N 2017-05-25 96,2000 - -
GPW RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2017-04-19 99,0000 - -
EUROCENT
GPW ASO
  2017-05-26 96,0000 - -
EUROCASH
BS ASO
  2014-12-17 97,5000 - -
ERBUD
GPW ASO
  2017-05-11 100,0000 - -
ENERGA
BS RR
  N 2017-05-25 101,9500 P - -
ENEA
BS ASO
  2016-10-25 100,0000 - -
ELZAB
BS ASO
  2016-05-20 100,0000 - -
ELEMENTAL HOLDING
BS ASO
  2016-09-14 99,0000 - -
BS ASO
  2016-01-13 98,5000 P - -
EGB INVESTMENTS
GPW ASO
  2017-05-05 103,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-23 102,3000 - -
GPW ASO
  2016-10-11 101,9000 - -
GPW ASO
  2017-03-17 101,5000 - -
ECHO INVESTMENT
GPW ASO
  2017-05-25 101,3000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2017-04-05 100,9800 - -
BS ASO
  2016-06-10 100,7500 - -
GPW RR
  2017-05-29 101,2500 2010 204,64
GPW RR
  2017-05-29 101,2500 688 70,41
BS ASO
  2016-07-18 100,5000 P - -
DOM DEVELOPMENT
GPW ASO
  2017-05-25 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2016-06-21 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2016-05-31 101,5000 - -
DEVELOPRES
BS ASO
  2017-04-25 100,2000 - -
DEKPOL
GPW ASO
  2017-05-29 100,8900 1048 106,48
BS ASO
  - - - -
CYFROWY POLSAT
GPW ASO
  2017-05-29 103,4900 10 10,50
COMP
BS ASO
  2016-10-04 99,4000 - -
GPW ASO
  2017-05-25 97,0000 - -
BS ASO
  2016-08-08 100,5000 - -
CIECH
BS ASO
  2016-10-25 102,0000 - -
CHEMOSERVIS-DWORY
GPW ASO
  2017-05-10 102,6000 - -
CCC
BS ASO
  2017-02-27 100,4500 - -
CAPITAL SERVICE
GPW ASO
  2017-03-14 100,4800 - -
GPW ASO
  2017-05-24 100,5000 - -
CAPITAL PARK
GPW ASO
  2017-05-26 100,3000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,7500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-19 102,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-26 100,6000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 99,9000 382 39,45
BS ASO
  2014-08-07 100,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,7000 498 50,56
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 100,4700 96 9,76
BS ASO
  - - - -
BZ WBK
GPW ASO
  2017-04-25 100,0000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 101,0000 5 5,11
BS ASO
  2016-05-19 100,5500 - -
BRASTER
GPW ASO
  2017-05-25 100,2900 - -
BIOMED-LUBLIN
GPW ASO
  2017-05-18 78,5000 - -
BS ASO
  - - - -
BEST II NS FIZ
GPW ASO
  2017-05-29 100,5900 5 0,51
BS ASO
  - - - -
BEST
GPW RR
  2017-05-29 101,5000 606 61,51
GPW ASO
  2017-05-09 100,2000 - -
GPW RR
  2017-05-26 102,0000 - -
GPW RR
  2017-05-29 99,0000 100 10,02
GPW RR
  2017-05-26 99,9000 - -
GPW RR
  2017-05-24 100,9900 - -
GPW ASO
  2017-04-28 100,5000 - -
GPW RR
  2017-05-29 100,0000 943 94,58
GPW RR
  2017-05-26 100,0000 - -
GPW RR
  2017-05-26 100,9700 - -
GPW ASO
  2017-05-29 99,7000 20 1,99
GPW RR
  2017-05-29 101,4800 22 2,26
GPW RR
  2017-05-25 100,2000 - -
GPW ASO
  2017-05-29 99,7500 1979 198,35
BENEFIT SYSTEMS
GPW ASO
  2017-05-17 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-28 101,5000 - -
BS ASO
  - - - -
BBI DEVELOPMENT
GPW ASO
  2017-05-29 101,2300 50 51,83
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-29 101,0000 11 11,31
BS ASO
  - - - -
BANK POCZTOWY
GPW ASO
  2017-03-31 110,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-29 104,8800 689 73,71
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
BS ASO
  2017-05-29 101,0000 100 102,58
BS ASO
  2016-09-07 100,0000 - -
BANK MILLENNIUM
GPW ASO
  2017-05-12 100,1000 - -
BS ASO
  - - - -
Bank Gospodarstwa Krajowego
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2017-02-28 112,2000 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2017-04-24 106,3000 - -
BS RR
  N - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-12-17 100,3500 - -
AUXILIA
GPW ASO
  2017-05-24 100,5000 - -
ATAL
GPW ASO
  2017-05-16 100,4500 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2016-11-21 100,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
Arctic Paper S.A.
GPW ASO
  2017-05-25 101,1200 - -
BS ASO
  2016-12-20 100,0000 - -
ARCHICOM
GPW ASO
  2017-02-02 100,5000 - -
BS ASO
  2016-10-14 100,5000 - -
AOW FAKTORING
GPW ASO
  2017-05-22 101,5000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-05-24 100,1000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-03-13 103,4900 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-07 102,7500 - -
BS ASO
  - - - -
AmRest Holdings SE
BS ASO
  2015-04-02 101,3700 - -
BS ASO
  2016-03-14 101,3800 - -
AMERICAN HEART OF POLAND
BS ASO
  2016-10-05 92,0000 - -
ALIOR BANK
GPW ASO
  2017-05-25 107,0000 - -
BS ASO
  2017-01-19 106,4000 - -
BS ASO
  2016-10-13 104,0000 - -
BS ASO
  2017-05-18 104,0000 - -
BS ASO
  2016-03-29 100,0000 - -
GPW RR
  2017-05-29 107,0000 186 199,39
GPW RR
  2017-05-26 107,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-25 114,0000 - -
GPW ASO
  2017-05-25 107,0100 - -
BS ASO
  2017-01-12 106,0500 - -
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
BS ASO
  2015-08-20 101,5000 - -
ADMIRAL BOATS
GPW ASO
  2017-05-25 40,0000 - -
ACTION
GPW ASO
  2017-05-29 18,7000 10 19,99
BS ASO
  2015-06-26 100,2500 - -
ABS INVESTMENT
GPW ASO
  2017-05-24 100,2400 - -
AB
GPW ASO
  2017-03-13 99,2000 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2017-04-27 99,0000 - -
BS ASO
  - - - -

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. EUR)
ZM ROPCZYCE
GPW ASO
  2016-10-10 100,0000 - -
WARIMPEX
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
PZU FINANCE AB
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
PKO FINANCE AB
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
ORLEN CAPITAL AB (PUBL)
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
MAGELLAN
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
KRUK
GPW ASO
  - - - -
GTC
GPW ASO
  2017-03-09 102,4000 - -
GPW ASO
  - - - -
GHELAMCO INVEST
GPW ASO
  2016-09-01 100,5000 - -
BS ASO
  2015-05-05 100,0000 - -

/1 obligacje notowane w systemie notowań jednolitych
i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot


Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000