Notowania obligacji banków hipotecznych - dane opóźnione o 15 min.

Listy zastawne (PLN)

emitent  nazwa  segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. zł)
MBANK HIPOTECZNY MBHPA15   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPA19   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 101,6500 - - - 2014-01-22 - 103,1100 P - - - - - - - - - -
MBHPA21   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPA22   N BS RR 1 100,7000 - - - 2015-09-08 - 100,7000 - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,5700 - - - 2016-11-04 - 100,5700 - - - - 100,5000 15 1 - - -
MBHPA23   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPA24   N BS RR 1 98,7500 - - - 2016-02-05 - 98,7500 - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 95,0000 - - - 2016-05-05 - 95,0000 - 1 2 95,5000 - - - - - -
MBHPA25   N BS RR 1 100,0000 - - - 2016-01-11 - 100,0000 - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - 2017-03-22 - 100,0000 - - - - - - - - - -
MBHPA26   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPA27   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPA28   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPA29   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPA30   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEKAO BANK HIPOTECZNY PEK0321   N BS RR 1 100,0000 - - - 2016-01-11 - 100,0000 - - - - - - - - - -
PEK1020   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH203   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH204   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 98,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH205   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 101,5200 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH207   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,2500 - - - 2014-05-30 - 100,2500 - - - - - - - - - -
PEOH214   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PKO BANK HIPOTECZNY PHP0421   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,3100 - - - 2017-01-18 - 100,3100 - 1 5 99,9500 100,4500 5 1 - - -
PHP0522   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - 1 5 99,8800 100,3800 5 1 - - -
PHP0621   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  N GPW RR 1 100,1000 - - - 2017-03-21 - 100,1000 - 1 5 99,7500 100,2500 5 1 - - -
PHP1220   N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - 1 1 100,2000 100,9000 1 1 - - -
  N GPW RR 1 100,7200 - - - 2017-04-04 - 100,7200 - 1 5 100,3000 100,8000 5 1 - - -

Listy zastawne (EUR)

emitent  nazwa  segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
MBANK HIPOTECZNY MBHPE01   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE02   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE03   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE04   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE05   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE06   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE07   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE08   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE09   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE10   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE11   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE12   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE13   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE14   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE15   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE16   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEKAO BANK HIPOTECZNY PEOH206   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH208   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH209   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH210   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH212   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH213   BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
  GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PKO BANK HIPOTECZNY PHP0123   GPW RR 1 99,9700 - - - - - - - 1 1 99,7000 - - - - - -
PHP0622   GPW RR 1 99,7000 - - - - - - - 1 1 98,0000 - - - - - -

i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot