Notowania

Notowania obligacji banków hipotecznych - dane opóźnione o 15 min.

Pełna wersja notowań

Listy zastawne (PLN)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. zł)
PKO BANK HIPOTECZNY
GPW RR
  N 2017-04-04 100,7200 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2017-03-21 100,1000 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2017-01-18 100,3100 - -
BS RR
  N - - - -
PEKAO BANK HIPOTECZNY
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2014-05-30 100,2500 - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
BS RR
  N 2016-01-11 100,0000 - -
MBANK HIPOTECZNY
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2017-03-22 100,0000 - -
BS RR
  N 2016-01-11 100,0000 - -
GPW RR
  N 2016-05-05 95,0000 - -
BS RR
  N 2016-02-05 98,7500 - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2016-11-04 100,5700 - -
BS RR
  N 2015-09-08 100,7000 - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N 2014-01-22 103,1100 P - -
BS RR
  N - - - -
GPW RR
  N - - - -
BS RR
  N - - - -

Listy zastawne (EUR)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. EUR)
PKO BANK HIPOTECZNY
GPW RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
PEKAO BANK HIPOTECZNY
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
MBANK HIPOTECZNY
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -

i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot


Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHJ0320 100,3800 0,0000
BST0921 99,9900 0,0000
BST1018 102,0000 0,0000