Notowania

XSM0319

Nazwa emitenta XSYSTEM
Data autoryzacji2017-02-06
Data pierwszego notowania2017-02-06
Data wykupu2019-03-31
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 174 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)10
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)9,32
Strona www emitenta www.xsystem.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 387,7300
LCC0521 100,0500 289,1400
GHE0720 100,0000 106,4800