Notowania

WXF1218

Nazwa emitenta WARIMPEX
Data autoryzacji2016-09-09
Data pierwszego notowania2016-09-09
Data wykupu2018-12-10
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)25 885 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.531
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)16,64
Strona www emitenta www.warimpex.com

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200