Notowania

WXF1118

Nazwa emitenta WARIMPEX
Data autoryzacji2013-05-15
Data pierwszego notowania2013-05-15
Data wykupu2018-11-03
Wartość nominalna (PLN)250 000,00
Wartość emisji (PLN)19 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1 523,97
Strona www emitenta www.warimpex.com

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500