Notowania

WXF1118

Nazwa emitenta WARIMPEX
Data autoryzacji2013-05-15
Data pierwszego notowania2013-05-15
Data wykupu2018-11-03
Wartość nominalna (PLN)250 000,00
Wartość emisji (PLN)19 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1 027,40
Strona www emitenta www.warimpex.com

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100