Notowania

WXF0218

Nazwa emitenta WARIMPEX
Data autoryzacji2014-04-28
Data pierwszego notowania2014-04-28
Data wykupu2018-02-28
Wartość nominalna (PLN)500 000,00
Wartość emisji (PLN)3 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)9 842,74
Strona www emitenta www.warimpex.com

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
PGF1120 100,0000 100,0800
VTT0919 100,5200 61,3900