Notowania

WXF0119

Nazwa emitenta WARIMPEX
Data autoryzacji2016-09-09
Data pierwszego notowania2016-09-09
Data wykupu2019-01-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)9 700 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)23,32
Strona www emitenta www.warimpex.com

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200