Notowania

WS0437

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2007-06-18
Data pierwszego notowania2007-06-18
Data wykupu2037-04-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 246 504 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,23
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000