Notowania

WS0437

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2007-06-18
Data pierwszego notowania2007-06-18
Data wykupu2037-04-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 246 504 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)8,90
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
PKN0418 100,4000 358,8100
ALR0522 106,5000 279,5600