Notowania

WS0429

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2008-09-15
Data pierwszego notowania2008-09-15
Data wykupu2029-04-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)8 529 338 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.75
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)10,24
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100