Notowania

WOP1225

Nazwa emitenta WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Data autoryzacji2017-03-23
Data pierwszego notowania2017-03-23
Data wykupu2025-12-16
Wartość nominalna (PLN)10 000,00
Wartość emisji (PLN)28 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.76
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)105,11
Strona www emitenta

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000