Notowania

WOP1225

Nazwa emitenta WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Data autoryzacji2017-03-23
Data pierwszego notowania2017-03-23
Data wykupu2025-12-16
Wartość nominalna (PLN)10 000,00
Wartość emisji (PLN)28 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.76
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)9,07
Strona www emitenta

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0622 100,1000 0,0000
SIE1123 104,0500 0,0000
KRU0921 101,2100 0,0000