Notowania

WAW1019

Nazwa emitenta WARSZAWA
Data autoryzacji2009-09-17
Data pierwszego notowania2009-09-30
Data wykupu2019-10-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)600 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.7
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)39,83
Strona www emitenta www.um.warszawa.pl

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHJ0320 100,3800 0,0000
BST0921 99,9900 0,0000
BST1018 102,0000 0,0000