Notowania

WAW0922

Nazwa emitenta WARSZAWA
Data autoryzacji2010-02-24
Data pierwszego notowania2010-02-24
Data wykupu2022-09-23
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)600 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.45
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)33,22
Strona www emitenta www.um.warszawa.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
GNB1019 97,9000 299,9000
GNB0220 93,9900 94,4100