Notowania

WAB1027

Nazwa emitenta WAŁBRZYCH
Data autoryzacji2013-12-02
Data pierwszego notowania2013-12-02
Data wykupu2027-10-01
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)20 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.51
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)5,67
Strona www emitenta www.walbrzych.eu

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHJ0320 100,3800 0,0000
BST0921 99,9900 0,0000
BST1018 102,0000 0,0000