Notowania

VTT0919

Nazwa emitenta VANTAGE DEVELOPMENT
Data autoryzacji2016-06-21
Data pierwszego notowania2016-06-21
Data wykupu2019-09-22
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)10 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.76
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,30
Strona www emitenta www.vantage-sa.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000