Notowania

VTG0120

Nazwa emitenta VANTAGE DEVELOPMENT
Data autoryzacji2016-09-14
Data pierwszego notowania2016-09-14
Data wykupu2020-01-22
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)10 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.05
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,63
Strona www emitenta www.vantage-sa.pl

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200