Notowania

VIN0921

Nazwa emitenta VINDEXUS
Data autoryzacji2017-02-02
Data pierwszego notowania2017-02-02
Data wykupu2021-09-14
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)25 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.53
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2,88
Strona www emitenta www.gpm-vindexus.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 138,3900
VTD0919 100,0000 131,2400