Notowania

TPE1119

Nazwa emitenta TAURON POLSKA ENERGIA
Data autoryzacji2015-03-12
Data pierwszego notowania2015-03-12
Data wykupu2019-11-04
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)1 750 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.7
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1 080,00
Strona www emitenta www.tauron.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000