Notowania

TOR0818

Nazwa emitenta Torpol Spółka Akcyjna
Data autoryzacji2015-11-18
Data pierwszego notowania2015-11-18
Data wykupu2018-08-06
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)40 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)9,39
Strona www emitenta www.torpol.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000