Notowania

TCZ0817

Nazwa emitenta TCZEW
Data autoryzacji2010-10-28
Data pierwszego notowania2010-10-28
Data wykupu2017-08-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)2 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.6
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)8,69
Strona www emitenta www.tczew.pl

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500