Notowania

SUL0717

Nazwa emitenta Summa Linguae Spółka Akcyjna
Data autoryzacji2015-06-22
Data pierwszego notowania2015-06-22
Data wykupu2017-07-11
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 448 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)10
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)21,37
Strona www emitenta www.summalinguae.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000