Notowania

SMS0418

Nazwa emitenta SMS KREDYT HOLDING
Data autoryzacji2015-06-19
Data pierwszego notowania2015-06-19
Data wykupu2018-04-29
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)3 011 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)9
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)15,04
Strona www emitenta www.smsholding.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0622 100,1000 0,0000
SIE1123 104,0500 0,0000
KRU0921 101,2100 0,0000