Notowania

SGN1217

Nazwa emitenta SYGNITY
Data autoryzacji2015-03-02
Data pierwszego notowania2015-03-02
Data wykupu2017-12-19
Wartość nominalna (PLN)10 000,00
Wartość emisji (PLN)40 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.41
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)196,94
Strona www emitenta www.sygnity.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
PGF1120 100,0000 100,0800
VTT0919 100,5200 61,3900