Notowania

SBK0923

Nazwa emitenta BS-KBS KRAKÓW
Data autoryzacji2013-10-18
Data pierwszego notowania2013-10-18
Data wykupu2023-09-20
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)50 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.11
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,11
Strona www emitenta www.kbsbank.com.pl

 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100