Notowania

SBK0923

Nazwa emitenta BS-KBS KRAKÓW
Data autoryzacji2013-10-18
Data pierwszego notowania2013-10-18
Data wykupu2023-09-20
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)50 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.11
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,63
Strona www emitenta www.kbsbank.com.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 387,7300
LCC0521 100,0500 289,1400
GHE0720 100,0000 106,4800