Notowania

SAF0218

Nazwa emitenta SAF
Data autoryzacji2016-06-01
Data pierwszego notowania2016-06-01
Data wykupu2018-02-05
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)2 335 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,53
Strona www emitenta www.saf.com.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
PGF1120 100,0000 100,0800
VTT0919 100,5200 61,3900