Notowania

RYB1117

Nazwa emitenta RYBNIK
Data autoryzacji2009-09-17
Data pierwszego notowania2009-09-30
Data wykupu2017-11-13
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)14 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.85925
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)30,37
Strona www emitenta www.rybnik.pl

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-22
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0720 100,0000 0,0000
OTS0818 100,9900 0,0000
NKL1118 100,4000 0,0000