Notowania

RPC0519

Nazwa emitenta ZM ROPCZYCE
Data autoryzacji2014-07-22
Data pierwszego notowania2014-07-22
Data wykupu2019-05-15
Wartość nominalna (EUR)100,00
Wartość emisji (EUR)4 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.789
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)1,03
Strona www emitenta www.ropczyce.com.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000