Notowania

RPC0519

Nazwa emitenta ZM ROPCZYCE
Data autoryzacji2014-07-22
Data pierwszego notowania2014-07-22
Data wykupu2019-05-15
Wartość nominalna (EUR)100,00
Wartość emisji (EUR)4 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.751
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)0,12
Strona www emitenta www.ropczyce.com.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
PGF1120 100,0000 100,0800
VTT0919 100,5200 61,3900