Notowania

RON0617

Nazwa emitenta RONSON EUROPE
Data autoryzacji2013-08-14
Data pierwszego notowania2013-08-14
Data wykupu2017-06-14
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)83 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.56
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)20,56
Strona www emitenta www.ronson.pl

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0720 93,9600 184,3000
ALR0524 105,0000 87,8500
CAP0618 100,2000 78,2600