Notowania

ROB1019

Nazwa emitenta ROBYG
Data autoryzacji2016-05-24
Data pierwszego notowania2016-05-24
Data wykupu2019-10-28
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)60 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.6
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1 940,82
Strona www emitenta www.robyg.com.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000