Notowania

ROB1018

Nazwa emitenta ROBYG
Data autoryzacji2015-07-15
Data pierwszego notowania2015-07-15
Data wykupu2018-10-29
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)60 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.8
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)65,89
Strona www emitenta www.robyg.com.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000