Notowania

ROB0218

Nazwa emitenta ROBYG
Data autoryzacji2014-04-03
Data pierwszego notowania2014-04-03
Data wykupu2018-02-26
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)38 866 100,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,96
Strona www emitenta www.robyg.com.pl

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PKN0418 100,5000 1 008,3700
ECH0418 101,5300 499,0000
BST1218 100,0000 452,3800