Notowania

PS0721

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2016-03-30
Data pierwszego notowania2016-03-30
Data wykupu2021-07-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)30 195 157 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.75
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)13,57
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000