Notowania

PS0719

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2014-05-13
Data pierwszego notowania2014-05-13
Data wykupu2019-07-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)22 876 467 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.25
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)30,18
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
PKN0418 100,4000 358,8100
ALR0522 106,5000 279,5600