Notowania

PS0420

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2015-01-26
Data pierwszego notowania2015-01-27
Data wykupu2020-04-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)29 681 368 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2,67
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100