Notowania

PS0420

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2015-01-26
Data pierwszego notowania2015-01-27
Data wykupu2020-04-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)29 681 368 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)13,85
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100