Notowania

PRZ1229

Nazwa emitenta PRZEMYŚL
Data autoryzacji2013-03-06
Data pierwszego notowania2013-03-06
Data wykupu2029-12-20
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)4 070 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.66
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,70
Strona www emitenta www.przemysl.pl

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500