Notowania

PRZ0924

Nazwa emitenta PRZEMYŚL
Data autoryzacji2013-03-06
Data pierwszego notowania2013-03-06
Data wykupu2024-09-10
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)4 070 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.66
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2,11
Strona www emitenta www.przemysl.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000