Notowania

PRI0518

Nazwa emitenta PRAGMA INKASO
Data autoryzacji2015-07-15
Data pierwszego notowania2015-07-15
Data wykupu2018-05-22
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)5 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.73
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)5,81
Strona www emitenta www.pragma.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000