Notowania

PND0218

Nazwa emitenta POLNORD
Data autoryzacji2015-07-27
Data pierwszego notowania2015-07-27
Data wykupu2018-02-13
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)26 888 600,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.8
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,29
Strona www emitenta www.polnord.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000