Notowania

PLZ0917

Nazwa emitenta POŁCZYN ZDRÓJ
Data autoryzacji2009-09-30
Data pierwszego notowania2010-10-25
Data wykupu2017-09-07
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)800 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)10,94
Strona www emitenta www.polczyn-zdroj.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100