Notowania

PKO0922

Nazwa emitenta Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Data autoryzacji2012-10-12
Data pierwszego notowania2012-10-12
Data wykupu2022-09-14
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)1 600 700 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.45
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1 049,18
Strona www emitenta www.pkobp.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 138,3900
VTD0919 100,0000 131,2400