Notowania

PKO0922

Nazwa emitenta Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Data autoryzacji2012-10-12
Data pierwszego notowania2012-10-12
Data wykupu2022-09-14
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)1 600 700 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.45
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)132,33
Strona www emitenta www.pkobp.pl

 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 99,5000 482,1700