Notowania

PKO0922

Nazwa emitenta Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Data autoryzacji2012-10-12
Data pierwszego notowania2012-10-12
Data wykupu2022-09-14
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)1 600 700 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.45
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)482,05
Strona www emitenta www.pkobp.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000