Notowania

PKO0119

Nazwa emitenta PKO FINANCE AB
Data autoryzacji2014-04-10
Data pierwszego notowania2014-04-10
Data wykupu2019-01-23
Wartość nominalna (EUR)100 000,00
Wartość emisji (EUR)500 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.32
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)808,62
Strona www emitenta

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200