Notowania

PKN0420

Nazwa emitenta PKN ORLEN
Data autoryzacji2014-05-21
Data pierwszego notowania2014-05-21
Data wykupu2020-04-09
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)100 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,16
Strona www emitenta www.orlen.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 138,3900
VTD0919 100,0000 131,2400