Notowania

PKN0420

Nazwa emitenta PKN ORLEN
Data autoryzacji2014-05-21
Data pierwszego notowania2014-05-21
Data wykupu2020-04-09
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)100 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,34
Strona www emitenta www.orlen.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000