Notowania

PHP0622

Nazwa emitenta PKO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2016-12-12
Data pierwszego notowania2016-12-12
Data wykupu2022-06-24
Wartość nominalna (EUR)100 000,00
Wartość emisji (EUR)500 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%).125
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)75,00
Strona www emitenta www.pkobh.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000