Notowania

PHP0622

Nazwa emitenta PKO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2016-12-12
Data pierwszego notowania2016-12-12
Data wykupu2022-06-24
Wartość nominalna (EUR)100 000,00
Wartość emisji (EUR)500 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%).125
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)54,11
Strona www emitenta www.pkobh.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000