PHP0621

Nazwa emitenta PKO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2016-06-29
Data pierwszego notowania2016-06-29
Data wykupu2021-06-18
Wartość nominalna (PLN)500 000,00
Wartość emisji (PLN)500 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.32
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2 351,78
Strona www emitenta www.pkobh.pl

 

Drukuj