Notowania

PHP0621

Nazwa emitenta PKO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2016-06-29
Data pierwszego notowania2016-06-29
Data wykupu2021-06-18
Wartość nominalna (PLN)500 000,00
Wartość emisji (PLN)500 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.32
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)508,49
Strona www emitenta www.pkobh.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 133,3800
VTD0919 100,0000 131,2400