Notowania

PHP0621

Nazwa emitenta PKO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2016-06-29
Data pierwszego notowania2016-06-29
Data wykupu2021-06-18
Wartość nominalna (PLN)500 000,00
Wartość emisji (PLN)500 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.32
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)444,93
Strona www emitenta www.pkobh.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,6900 0,0000
CPS0721 102,7900 0,0000
CTG0417 97,0000 0,0000